top of page
İnsan Kaynakları Misyonumuz 

"Türk mühendislik sektöründe tercih edilen ve çalışılmak istenen bir şirket olmak"

İnsan Kaynakları Vizyonumuz
* Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
* Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek,
* Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
* Rekabetçi, doğru bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,
* Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
* Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,
* Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,
* Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak, ​Turkuaz İnsan Kaynakları'nın öncelikli hedefi şirketi daha ilerilere taşıyacak kurum stratejisinin hayata geçmesine destek olmaktır. ‘Sürdürülebilir Büyüme ve Liderlik, Global Bir Oyuncu Olmak' stratejik önceliklerini hayata geçirecek olan İnsan Kaynakları öncelikleri bu amaçla belirlenmiştir
bottom of page